Prosjekt KONTORLOKALER NORAD

I Bygdøy allé ligger arkitekt Erling Viksjøs betongblokk fra 1963, kjent som Hydro-bygget. I 1984 tegnet sønnen Per Viksjø et tilbygg til blokka som i dag huser kontorene til Norad.

Oppgaven bestod i å innrede kontorlokalene som SJ Arkitekter hadde rehabilitert. På befaring rundt i lokalene fantes det en rekke gavegjenstander Norad har mottatt fra sine samarbeidsland. Det har bygget seg opp til en anselig samling kunst- og håndverksprodukter gjennom årene.

Ideen oppstod om å integrere denne samlingen i interiøret til felles glede for ansatte og besøkende. Utstillingsmontre med klare geometriske former og et rått materialuttrykk fremstår som en homage til den modernistiske arkitekturen og Viksjøs betongramme. Gjenstandene løftes opp i været på spinkle søyler i en svevende positur, solid forankret i en massiv trebase. Montrene akkompagneres av ulike interiørsettinger der materialer, farger og tekstiler er nøye utvalgt.

For de ansatte løftes gjenstandene frem og sprer fortellinger gjennom kontorlokalene. Fortellinger som vitner om tiår med internasjonalt hjelpearbeid.

Prosjekttittel: Norads nye kontorlokaler
Prosjekttype: Innredning og design kontorlokaler
Adresse: Bygdøy allé 2
Størrelse m2: 6,000
Oppdragsgiver: Direktoratet for Utviklingssamarbeid (Norad)
Foto: Fin Serck-Hanssen
Ferdigstilt: 2016

kaels - Norad
kaels - Norad
kaels - Norad
kaels - Norad
kaels - Norad
kaels - Norad
kaels - Norad