Prosjekt Motion Blur

Det norske film- og produksjonsselskapet Motion Blur, med avlegger til Harald Zwart i Los Angeles, skulle oppgradere kontorlokalene sine i Pilestredet.

Med stramt budsjett gjaldt det å tenke gjenbruk og en enkel, men effektiv transformasjon.

Lokalene bestod i hovedsak av et stort industrielt rom med en gedigen vindusflate ut mot Sporveisgata. Arbeidsplassene var organisert som små celler med høye skillevegger. Cellene var ikke lukket igjen på toppen og det hele var uoversiktlig og lydmessig tortur med så høyt under taket.

Hele området foran de store vindusflatene ble omgjort til en oppholdssone med spisebord, sofaer og et mingleareal. Arbeidsplassene ble sentrert midt i rommet. De gamle cellene ble sagd opp og satt sammen på nytt til en langbordstruktur. Pultene fikk skillevegger, men mye lavere enn tidligere for å utnytte romfølelsen og gi mer oversikt.

Inngangspartiet ble utformet som en kopi av David Hockneys maleri A Bigger Splash fra 1967. Huset i maleriet fikk logoen til Motion Blur på veggen, gulvet i resepsjonsområdet tok rollen som svømmebassenget og en gul resepsjonsdisk ble til stupebrettet i bildet.

Prosjekttittel: Motion Blur film- og produksjonsselskap
Prosjekttype: Ombygging og omorganisering av arbeidsplasser
Adresse: Pilestredet 75C, Oslo
Størrelse i m2: 300
Oppdragsgiver: Motion Blur
Foto: Fin Serck-Hanssen
Ferdigstilt: 2016

kaels - Motion Blur
kaels - Motion Blur