Prosjekt nytt nasjonalmuseum på Vestbanen

CADI+KAELS sitter og tegner på 22,000 kvadratmeter med «Back of House»: Arbeidsplasser i alle etasjer, møte- og prosjektrom, konserveringsverksteder, en rekke øvrige produksjonsverksteder, formidlingsatelierer, studiesal for kunst på papir og ulike driftskontorareal i det som kommer til å bli et av Nord-Europas største samlede museer for kunst, arkitektur og design.

Oppgaven omfatter det som kalles «Back of House» som er den delen av museet der publikum normalt har lite adgang. Det er i disse arealene museets fremtidige utstillinger vil bli planlagt og vår felles kunst- og kulturarv skal forvaltes og foredles.

Følg prosjektutviklingen på prosjektets hjemmeside:

http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/Nasjonalmuseum/

Nasjonalmuseets mellomstasjon:

http://www.nasjonalmuseet.no/no/besok_oss/visningssteder/Mellomstasjonen kan besøkes fysisk og på web, og det vil åpne nye utstillinger som knytter seg til prosjektet i ultimo september.

Prosjekttittel: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen
Prosjekt type: Utvikling og innredning av «Back of House»
Adresse: Vestbanen, Oslo
Størrelse m2: Totalt 54,500 m2, hvorav vårt oppdrag utgjør ca. 20,000 m2
Kontrakten utføres i 50/50 deling med CADI Interiørarkitekter
Oppdragsgiver: Statsbygg, PNN/ Brukerutstyrsprosjektet
Arkitekter: Kleihues+Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH
Foto: Rendringer av Kleihues+Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH
Ferdigstilt: I prosess (2020)