Prosjekt Aktiv mot kreft Pusterommet i skogen

Aktiv mot kreft ønsket å teste ut muligheten for å etablere Pusterom utendørs i 2014. Oslo kommune gav tillatelse til å bygge den første prototypen i det lille skogholtet bak Rikshospitalet på den andre siden av Gaustadbekken. Området er offentlig grunn så prosjektet måtte kunne benyttes av alle.

Med et utendørs Pusterom handler designjobben om å utvikle stedstilpassede treningsapparater. Løypa på Gaustad består av totalt åtte stasjoner som ser ut som byggeklosser der hver av apparatene er intuitive å bruke selv om de også kommer med en liten bruksanvisning. Det er alt fra enkle balanseelementer, til fysiske bevegelses- og koordineringselementer.

Utfordringen ble å bygge på trærnes premisser. Trepleiere fra Oslo kommune gav veiledning i bygging rundt trær for å unngå skade på stammer og røtter. Antall bakkefester ble redusert til et minimum og de ble gravd ned for hånd for å kjenne hvor røttene var. Det ble brukt treklemmer der skogen var tett og man ikke hadde mulighet til å grave ned enkle fundamenter.

Alle boksene og rampene ble laget av Akoya, en hurtigvoksende furu fra New Zealand, som er «kokt» i eddik og dermed vedlikeholdsfri. Treet gråner naturlig og vil ligne mer på natur etter hvert. Mange av stasjonene er basert på enkel lafte- og stableprinsipp for enkel montering og remontering med tanke på transport.

Prosjekttittel: Aktiv mot kreft Pusterommet i skogen
Prosjekttype: Treningsløype for kreftpasienter og turgåere
Adresse: Rikshospitalet, Gaustad
Størrelse i m2: Løype på 1,5 kilometer
Oppdragsgiver: Aktiv mot kreft i samarbeid med Rikshospitalet
Sponset: BRIGHT Products, håndholdt belysning
Foto: Fin Serck-Hanssen
Ferdigstilt: 2016

kaels - pusterommet skogen
kaels - pusterommet skogen
kaels - pusterommet skogen
kaels - pusterommet skogen
kaels - pusterommet skogen
kaels - pusterommet skogen
kaels - pusterommet skogen
kaels - pusterommet skogen
kaels - pusterommet skogen