Prosjekt Pusterommet

Aktiv mot kreft, Pusterommene inne, Pusterommet ute
«Aktiv mot kreft er en stiftelse etablert av Grete Waitz og Helle Aanesen i november 2007.» Visjonen er at «Fysisk aktivitet skal bli en del av kreftbehandlingen». Kaels Studio har vært med Aktiv mot kreft og utviklet Pusterommene fra enkle rom med treningsapparater til dagens nivå. Vi begynte arbeidet i 2011, og i dag har vi utviklet 8 Pusterom på ulike kreftsykehus i Norge.

Et pusterom består typisk av treningssone, sosialsone, samtalerom og garderober på ca. 300 m2. Kaels Studio har også utviklet en utendørs mestringsløype, hvor mestringsnivået er lagt inn i trekonstruksjoner som til sammen utgjør en løype på 1,5 kilometer. «Vi ønsker å etablere Pusterom ved alle norske kreftsykehus som har pasientgrunnlag godt nok. Et Pusterom skal minne minst mulig om sykehus, men være et sted for aktivitet som gir energi og livslyst.» Helle Aanensen, daglig leder Aktiv mot kreft.

I dag har følgende Sykehus pustreom utviklet av Kaels Studio:
- Oslo Universitetssykehus / Ullevål
- Oslo Universitetssykehus / Radiumhospitalet (Under oppussing)
- St. Olavs Hospital, Trondheim
- Ringerike sykehus, Hønefoss
- Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
- Akershus Universitetssykehus (Ahus), Lørenskog
- Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet (utendørs)
- Ålesund sjukehus
- Bærum sykehus

Pusterom er under planlegging/etablering på følgende sykehus: -Kongsberg sykehus (åpning 2015)
-Drammen Sykehus, Drammen (åpning 2015)
-Kristiansund

kaels - pusterommet
kaels - pusterommet
kaels - pusterommet
kaels - pusterommet
kaels - pusterommet
kaels - pusterommet
kaels - pusterommet
kaels - pusterommet