Prosjekt Villa Hehrne konferansesenter

Restad Gård er en kulturpark som huser alt fra asylmottak til hotell og konferansesenter. Oppgraderingen av Villa Hehrne utgjør første trinn i et større utviklingsprosjekt på området. Målet var å skape et konferansesenter som passet like godt til bryllup som til ulike arrangementer.

Restad Gård ble i 1905 omgjort fra herregård til psykiatrisk sykehus og dagens konferansesenter ble i sin tid lagt til den gamle overlegevillaen tegnet av sykehusarkitekt Axel Kumlien. Bygningen har blitt restaurert utallige ganger, senest på 1980-tallet, og måtte da gjennomgå en totalrehabilitering.

I prosessen med å skrelle vekk gamle lag dukket det opp en rekke spennende klenodier som gav inspirasjon til nye løsninger. Det ble blant annet designet to nye tapeter etter inspirasjon fra mønsteret i et herskapelig trappegelender og sengetepper brukt på asylet. Gamle møbler og arkitektoniske løsninger ble restaurert for å knytte historien til nåtiden. En serie konkave speil dukker opp i konferanserommene der de reflekterer omgivelsene og snur opp ned på antatte persepsjoner.

Prosjekttittel: Villa Hehrne konferansesenter på Restad Gård
Prosjekttype: Rehabilitering av konferansesenter
Adresse: Restad Gård i Vänersborg kommune, Sverige
Størrelse i m2: 440
Oppdragsgiver: Destinasjonsutvikler Restad Gård: Paul H. Amble
Foto: Fin Serck-Hanssen
Ferdigstilt: 2016

kaels - Villa Hehrne
kaels - Villa Hehrne
kaels - Villa Hehrne
kaels - Villa Hehrne
kaels - Villa Hehrne
kaels - Villa Hehrne
kaels - Villa Hehrne
kaels - Villa Hehrne
kaels - Villa Hehrne